Bildiri ve Seminer Yazdırma

Bildiri ve Seminer Çalışmaları

Bildiri Yazımı

Çalıştığı sahada uzman olan kişilerin yaptıkları bilimsel çalışmanın neticesinde ortaya koyduğu yeniliği paylaşma adına akademik bir ortamda (panel, toplantı, kongre vb.) sundukları çalışmalara bildiri denir. Akademik bildiriler, bilimsel çevrede çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü bildirilerin sunulduğu ortamlar kendi sahasında uzman akademisyenlerin bulunduğu, yeni görüşlerin ve buluşların paylaşılarak tartışıldığı, karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı yerlerdir. Bildiri yazımında Bilgi Tez ihtiyacınız olan desteği akademisyenlerden oluşan kadrosu ile size sunmaktadır.

Seminer Yazımı

Birçok üniversitede yüksek lisans öğrencisinin tez yazımına geçmeden önce hazırlaması istenilen seminer raporu bulunmaktadır. Danışman hocalar öğrenciye uygun bir konuyu direk verebilir ya da öğrenci konu belirleyerek danışmanına onaylattıktan sonra seminer yazımı yapabilir. Seminer dersi kapsamında, belli bir konuyu ya da problemi tanımlama, veri toplama, verilerin analiz edilip tartışılması ve elde edilen sonuçların bilimsel yazım kurallarına uygun şekilde bir rapor olarak sunulması hedeflenir. Seminer yazımında Bilgi Tez ihtiyacınız olan desteği akademisyenlerden oluşan kadrosu ile size sunmaktadır.