Tez Sunumu Nasıl Hazırlanır?

Tez Sunumu Hazırlama

Yüksek lisans ve doktora tez savunmalarında power point sunumu kullanmak sıkça tercih edilen bir yöntemdir. Nitekim tezin tamamlanması kadar önemli olan savunmanın etkili bir şekilde yapılmasıdır. Tezin konusu, amacı, önemi, yöntemi, bulguları, literatüre katkısının sunum ile aktarılması anlaşılırlığını kolaylaştıracaktır. Fakat belirtmek gerekir ki power point sunumu kullanmak zorunlu değildir. Anlatıcının kendisini sunum yaparken daha güvende hissetmesi ve tezini savunmasını kolaylaştırdığı için tavsiye edilmektedir. Power point sunumunun hazırlanmasında ve sunum esnasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı şunlardır:

Tez Sunumunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1- Tez sunumu, tez konusunun içeriğine göre çeşitlenmektedir. Özellikle anket, saha araştırması gibi çalışmaların sonuçlarına ilişkin tablo ve grafikler ile tezin anlatılması, savunmanın başarılı geçmesine katkı sağlayacaktır.

2- Tez sunumundaki slaytlarda izleyenlerin dikkatini dağıtacak şekille uzun cümleler yer almamalıdır. Tezin varsayımları, temel kavramları, metodolojisi, bulguları ve sonuçları kısa cümleler ile açıklayıcı bir şekilde ifade edilmelidir.

3- Sunum girişinde savunmayı yapacak kişiye ve savunulacak teze ilişkin temel bilgilere verilmelidir.

4- Sunum süresi ile power point sunumunun uzunluğu birbirini denk olmalıdır. Özellikle vurgulanmak istenen bilgiler sunumlarda yer almalı; sunumları yetiştirme hızına kapılarak izleyenler ile bağ koparılmamalıdır.

5- Sunumun, tez metni kadar önemli bir gösterge olduğu göz önüne alınarak, sunum metninde yazım ve imla kurallarına dikkat edilmelidir.

6- Sunum dosyasının son hali tez danışmanı ile istişare edilerek tamamlanmalıdır. Savunmadan önce sunumun kusursuz çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.

7- Sunuma bağlı kalarak, izleyenler ile göz teması kurmadan anlatma yönetimi, belli bir süre sonra dikkat dağınıklığına yol açacaktır. Bu durum ise zihinlerdeki boşlukların artmasını sağlayacaktır.

8- Sunumda tamamlanmış cümleler yerine, soru sözcükleri veya yarım cümleler ile konuya ilgi çekilerek, hem sunumun takip edilmesi hem de anlatıcının dinlenilmesi bir arada yürütülebilecektir.

9. Sunumda önemli görünen bilgiler altı çizilerek, koyulaştırılarak veya italik yazılarak vurgulanabilir.

10. Sunumu yönetebilmek için savunmadan önce birkaç prova yapılmalı, süre tutularak ne kadar bir zamanda tamamlandığı kontrol edilmelidir. Böylece sunum sırasında aksamalar önceden tespit edilecektir.

Tez Savunmasına İlişkin Deneyim Paylaşımları:

Ceren Kaşlı, Akademik Kaynak Canlı Yayın,https://www.youtube.com/watch?v=u467jSMu-AQ 29.06.2019.

Kaan Akman, Akademik Kaynak Canlı Yayın, https://www.youtube.com/watch?v=CMtKjATsVmg, 26.05.2019.